Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLERİN YEMİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU
  05.07.2022

  T.C.
  EREĞLİ(KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  2022 YILI BİLİRKİŞİLERİN
  YEMİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

     

     Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 01.07.2022 tarih ve 2022/1  sayılı yazıları ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından bilirkişiliğe yapılan başvuruların değerlendirilerek kabul/kısmen kabul edilenlerin Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının "http://www.konyabbk.adalet.gov.tr" internet sitesinde 01.07.2022 tarihinde yayınlanmış olduğu, yayımlanan  duyuruda da belirtildiği üzere  05.07.2022 ile 07.07.2022 tarihleri arasında yeminlerinin yaptırılmasının kararlaştığı bildirildiğinden,
     Komisyonumuz yetki çevresinde ikamet eden kişilerin yeminleri Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44/3.maddesi uyarınca 06.07.2022 tarihinde Ereğli(Konya) Adliyesi Konferans Salonunda saat:14.00'te, 
     Mazereti bulunan kişilerin ise mazeretlerini bildirmek kaydıyla 07.07.2022  tarihinde Ereğli(Konya) Adliyesi Konferans Salonunda saat 11:00'da Başkanlığımızca yaptırılacaktır.
     İlanen duyurulur. 04.07.2022 

   

   Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığınca başvuruları kabul/kısmen kabul edilenlere ilişkin liste için tıklayınız...

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr