Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EREĞLİ (KONYA)AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ve SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ ALIMI SONUÇLARI
  30.06.2022

  EREĞLİ (KONYA)AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 
  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ve SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ ALIMI SONUÇLARI


  EREĞLİ (KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   DUYURU

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.03.2022 tarihinde adalet.gov.tr. Adresinden duyurulan Ereğli (Konya) Açık Ceza İnfaz Kurumuna alınacak personellere ilişkin nihai başvuru sonuçları aşağıda listelenmiştir.

  Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre ASIL yazan adayların,

   1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

  2-Teknisyen ünvanı için varsa transkript/ Sertifika veya kurs bitirme belgesi, Şoför unvanı için Sürücü Belgesi fotokopisi

  3-Tüm unvanlarda Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvana atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur/teknisyen olur/şoför olur vb.")

  4-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

  5-Mal bildirimi (arkalı önlü)

  6-KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

  7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

  8-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 
  Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun getirilmesi gerekmektedir.)

  9-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

  11-Eş durum beyanı


  12-Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formunu bilgisayar ile doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (2 adet)

  İstenilen belgelerin, 22.07.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

  E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

   “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   Adaylar istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içeresinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir.

  Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Asıl adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

   Adaylar, atanma tarihi ve evrakların ulaşıp/ulaşmadığına ilişkin bilgi dışında tüm soru ve mazeretlerine ilişkin olarak Ereğli (Konya) Adalet Adalet Komisyonu kalemine ait 0 332 777 00 33 (1336 dâhili) hattan bilgi alabilecektir.

  Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara başkaca tebligat yapılmayacaktır.
   
  İlanen duyurulur.

   


  BEYAN DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  EŞ DURUM BEYAN DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  MAL BİLDİRİM FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
   

  Sözleşmeli Şoför Başvurularına ilişkin Başvuru Sonuçları için TIKLAYINIZ.

  Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Başvurularına ilişkin Başvuru Sonuçları için TIKLAYINIZ.
   

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr