Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ereğli (Konya) Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınavına Hak Kazananlara İlişkin Liste 
  25.05.2021

  T.C.
  EREĞLİ (KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  EREĞLİ (KONYA) ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ VE 
  EREĞLİ(KONYA) ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
  SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN
   DUYURU

           Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına katılmaya hak kazanan/kazanamayan adaylara ilişkin listeler ekte yayınlanmıştır.
      Sözlü sınavda COVİD-19 salgınına karşı maske takılacak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket edilecektir. Adliyemizde HES kodu sorgulaması yapıldığından adayların HES kodları ile sözlü sınava gelmeleri gerekmektedir.
      -Sözleşmeli Zabıt Katipliği sözlü sınavına girmeye hak kazanan (listenin ilk yedi sırasındaki Başarılı olan) adayların sözlü sınavı 01.06.2021 tarihinde saat: 11:00'de Ereğli(Konya) Adliyesinde yapılacak olup, adayların nüfus cüzdanı ile birlikte EREĞLİ(KONYA) ADLİYESİNDE hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların sözlü sınava gelirken yanlarında diploma/öğrenim belgesi ile sertifika/transkript asılları ve fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. 
      -Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına girmeye hak kazanan (listenin ilk beş sırasındaki Başarılı olan)  adayların sözlü sınavı 01.06.2021 tarihinde saat: 14:00'te Ereğli(Konya) Adliyesinde yapılacak olup, adayların nüfus cüzdanı ile birlikte EREĞLİ(KONYA) ADLİYESİNDE hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların sözlü sınava gelirken yanlarında diploma/öğrenim belgesi ile özel güvenlik görevlisi kimlik kartı asılları ve fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.
      Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, başkaca bildirimde bulunulmayacaktır.
      Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vb.) duyurular Ereğli(Konya) Adliyesi resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
      İlanen duyurulur. 24.05.2021

  Ereğli(Konya) Sözleşmeli Zabıt Katipliği liste için tıklayınız...
  Ereğli(Konya) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi liste için tıklayınız...

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr