Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında istihdam edilecek asıl adaylardan istenen sağlık kurulu raporuna ilişkin ek duyuru
  25.08.2022

  T.C.
  EREĞLİ(KONYA)
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İLAN

    
          Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ilanı gereğince; Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 13 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, 5 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Sözleşmeli Mübaşir ve 2 Sözleşmeli Hizmetli unvanı için sınav izni verilmiş olup, 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı listelerine göre sonuçlar 24.08.2022 tarihinde Adliyemiz internet sitesinde ilan edilmiş olup,

      Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında istihdam edilecek asıl adaylardan istenen sağlık kurulu raporunda 24.08.2022 tarihli ilanın 11. maddesinde belirtilen hususlara ek olarak;

  “1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”
  Hususlarının da sağlık kurulu raporunda yer alması gerekmektedir. 

      Bu duyuru ilgililere tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu önemle tebliğ ve ilan olunur.25.08.2022 

  SINAV KOMİSYONU                   


  Telefon: 0332 777 00 33 -Dahili : 1336-1331

  Adres

  Cahı Mahallesi Otogar yanı Ereğli/Konya

  Telefon

  0 332 777 0033 - 0 332 710 1699

  0 332 712 6495 (adliye fax) - 0 332 710 1702 (infaz fax )

  E-Posta

  konya.ereglicbsisaretadalet.gov.tr